FiloSoVie

Het gaat in de wereld van het kind om een hele andere cultuur als waar wij als volwassenen in leven. Die cultuur begrijpen en over die cultuur leren is essentieel om volwaardig contact te hebben met een kind en het kind te kunnen begrijpen. So Vie ervaart dat kinderen vragen om van jou als volwassene te leren over de wereld ( leer mij een beetje van jou ).

Daarnaast vraagt een kind van een volwassene een beetje over hem of haar te willen leren ( dan leer ik jou een beetje over mij ). Op die manier komt wederzijds begrip tot stand. Gedrag is namelijk vaak een middel voor het kind om met volwassenen in contact te zijn. Zowel negatief als positief. 

Er mag vanuit gegaan worden dat ieder kind op zoek is naar bevestiging en waardering. Vooral bij kinderen met een stoornis of een problematiek is het begrip hebben voor het ‘anders’ denken en doen van groot belang. De naam So Vie is in twee talen geschreven. De taal van de volwassenen en die van het kind. Samen betekenen deze woorden ‘zoals het leven of zo leven.’ Vooral kinderen met specifieke behoeften, een stoornis of een ontwikkelingsachterstand of -problematiek hebben het nodig dat je begrijpt ‘zoals zij leven.’ Deze kinderen hebben moeite met de regels en gedragsafspraken die de omgeving van hen verwacht. Deze kinderen hebben hulp nodig bij het leren over het leven en zoals de beste manier is om te leven. De ontwikkeling staat voorop, op welke manier en met welke hulp dan ook.