Methode en inhoud

De kennis die de methode van So Vie – Voor jou & over mij aanbiedt, heeft de zogenaamde ontwikkelingstaken en de facetten van het leven van de mens als inhoud. Het moet gezien worden als een zo integraal mogelijk overzicht dat ervoor zorgt dat een kind met aangeboren uitdagingen en/of ontwikkelingsmoeilijkheden en daarmee een niet vanzelfsprekende ontwikkeling en groei, de kans krijgt de niet automatisch verworven kennis en vaardigheden te oefenen en daarmee alsnog vast te leggen en te kunnen gebruiken. Aan de hand van ontwikkelingsstappen en door middel van kennisaanbod, verwerkingsopdrachten op basis van meervoudige intelligentie en oefenen in de praktijk met gedrag, biedt de methode een ontwikkeling waarmee het niet automatisch op gang gekomen leerproces alsnog kan plaatsvinden en op een persoonlijke en eigen manier kan worden verworven. Door het praktische stapsgewijze aanbod krijgt ieder kind op de eigen passende manier ontwikkeling en mogelijkheden aangeboden om succes te ervaren en te kunnen groeien.

Inhoud begeleiding 

De methode werkt met vier verschillende thema’s en bijbehorende leeronderwerpen: ik, jij, wij en maatschappij. Die onderwerpen worden door de kinderen verkend door met kennis en gedrag te oefenen en worden aangeboden op basis van een aantal leerdoelen met activiteiten en verwerkings-opdrachten. De leeronderwerpen die bij de thema’s horen, bieden alle ontwikkelingsstappen en benodigde kennisfacetten aan die belangrijk zijn om de wereld en de omgeving te kunnen begrijpen en met een eigen autonomie en met een zo optimaal mogelijke regie te kunnen functioneren. 

Ontwikkelingsstap 1.

Vergroten van: vermogen en geheugen, fysieke mogelijkheden op basis van mentaal vermogen, kunnen oriënteren in tijd en ruimte, emotiebewustzijnsvaardigheden, zelfvertrouwen: zien van de eigen persoon.

Leeronderwerpen: 

 • Zintuigen
 • Emoties (deel 1)
 • Situaties

Ontwikkelingsstap 2.

Vergroten van: emotioneel bewustzijn, zelfvertrouwen

Leeronderwerpen: 

 • Denken
 • Kenmerken en eigenschappen
 • Emoties (deel 2)
 • Gebeurtenissen en ervaringen

Ontwikkelingsstap 3.

Vergroten van: de zelfbeoordeling, de regulatiesterkte

Leeronderwerpen: 

 • Gedrag
 • Bewustzijn
 • Grenzen

Ontwikkelingsstap 4.

Vergroten van: de zelfevaluatie en impulscontrole, innovatie en het aanpassingsvermogen, de prestatiedrang

Thema: Ik

Leeronderwerpen: 

 • Interesses 
 • Wensen en behoeften 
 • Motivatie
 • Begrip 

Ontwikkelingsstap 5.

Vergroten van: initiatief en optimisme, betrokkenheid, kunnen begrijpen van anderen

Leeronderwerpen: 

 • Kritisch zijn en verwachtingen hebben 
 • Aandacht en contact
 • Invloed

Ontwikkelingsstap 6.

Vergroten van: kunnen begrijpen en accepteren van verschillen, communicatie (deel 1)

Leeronderwerpen: 

 • Inzicht
 • Overeenkomsten en verschillen
 • Vragen stellen
 • Uiten en delen

Ontwikkelingsstap 7.

Vergroten van: communicatie (deel 2), de conflictbeheersing, de mogelijkheid relaties aan te gaan (deel 1)

Leeronderwerpen: 

 • Relaties
 • Gelijkwaardigheid en respect
 • Belangen

Ontwikkelingsstap 8.

Vergroten van: de mogelijkheid relaties aan te gaan (deel 2), de mogelijkheid samen te werken 

Leeronderwerpen: 

 • Ervaringen en opvoeding 
 • Mogelijkheden en moeilijkheden
 • Raakvlakken 
 • Ruimte nemen en laten

Ontwikkelingsstap 9.

Vergroten van: de weerbaarheid, het kunnen beslissen en het vermogen te kunnen inzetten (deel 1)

Leeronderwerpen: 

 • Meningen en argumenten
 • Overtuigingen
 • Feedback, advies en kritiek
 • Invloeden 

Ontwikkelingsstap 10.

Vergroten van: het kunnen beslissen en het vermogen te kunnen inzetten (deel 2), de verantwoordelijkheid

Leeronderwerpen: 

 • Beleving en interpreteren 
 • Verplichtingen, regels en afspraken
 • Zelfmonitoring en zelfevaluatie
 • Functies en rollen