Activiteiten

De gezamenlijke activiteiten in en buitenshuis geven de kinderen de mogelijkheid om in verschillende situaties met gedrag en vaardigheden te oefenen om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. De kinderen die bij So Vie begeleid worden, zijn kinderen die het moeilijk vinden om in alledaagse situaties zichzelf staande te houden. Vaak weten de kinderen niet wat er van ze wordt verwacht en/ of wat ze in die situaties moeten doen. Vooral drukke, onvoorspelbare en onoverzichtelijke situaties geven extra stress en levert vaak paniek, woede en soms zelfs angst op. Het aangaan en onderhouden van contact en het kunnen inschatten van de omgang met anderen stagneert.

De situaties die in de praktijk worden opgezocht, worden begeleid aangegaan en de kinderen worden in de alledaagse situaties ondersteund. Hierdoor wordt succes ervaren en worden steeds vaker situaties zelfstandiger aangedurfd. Omdat de kinderen met elkaar oefenen, werken ze samen in voor hen moeilijke situaties. Samen ben je sterker en kun je elkaar ondersteunen. Omdat de meeste kinderen die bij So Vie komen in een sociaal isolement zijn geraakt, betekenen de activiteiten samen ook het kunnen beleven van vriendschappen en het ergens bij kunnen horen. Geloven in jezelf, vertrouwen opbouwen en het ervaren van waardering wordt op deze manier gerealiseerd. De kracht vanuit jezelf met als ondersteuning de kracht van je groep, een mooie combinatie bestaat er volgens ons niet.