Slide 1

Gezamenlijke activiteiten

De gezamenlijke activiteiten in en buitenshuis geven de kinderen de mogelijkheid om in verschillende situaties met gedrag en vaardigheden te oefenen om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen, maar ook te kunnen behouden. De kinderen die bij So Vie begeleid worden, zijn kinderen die het moeilijk vinden om zichzelf in alledaagse situaties staande te houden. Vooral drukke, onvoorspelbare en onoverzichtelijke situaties geven extra stress en leveren vaak paniek, woede en soms zelfs angst op. Het op een veilige manier aan kunnen gaan en onderhouden van contact en het samen kunnen inschatten van de omgang met anderen zorgt voor steeds wat meer mogelijkheden en zekerheid.

De situaties die in de praktijk worden opgezocht en/of gecreëerd, worden begeleid aangegaan en de kinderen worden in de alledaagse situaties ondersteund waar nodig. Hierdoor wordt succes ervaren en worden situaties geleidelijk zelfstandiger aangedurfd. Omdat de kinderen met elkaar oefenen, werken ze samen in voor hen moeilijke situaties. Samen ben je sterker en kun je elkaar ondersteunen. Omdat de meeste kinderen die bij So Vie komen in een sociaal isolement zijn geraakt, betekenen de activiteiten samen ook het kunnen beleven van vriendschappen en het ergens bij kunnen horen. Geloven in jezelf, vertrouwen opbouwen en het ervaren van waardering wordt op deze manier gerealiseerd. De kracht vanuit jezelf met als ondersteuning de kracht van je groep, een sterkere combinatie bestaat er volgens ons niet. 

Nieuws

Deze periode staat in het teken van de leeronderwerpen emoties, zintuigen en situaties.
We onderzoeken met elkaar welke situaties zorgen voor welke emoties en hoe je dat kunt zien en ervaren. Op die manier wordt de wereld steeds een beetje duidelijker.

Odilia
Enorm gegroeid op sociaal vlak
Onze zoon had het moeilijk op de middelbare school, vooral met sociale gedragingen. Tamara, zijn docent, bood professionele hulp aan en heeft hem geholpen om beter om te gaan met zijn omgeving en zijn gedrag te beheersen.
We waarderen Tamara’s toewijding en professionaliteit, vooral haar benadering die uitgaat van het kind zelf en niet van vooroordelen.
– Odilia
Caroline
Hartverwarmend enthousiasme
Mijn 11-jarige pleegdochter gaat al een paar jaar naar Tamara voor sociaal-emotionele ondersteuning. In korte tijd zagen we een positieve verandering: een ontspannen contact met anderen, groeiende behoefte om zich te uiten, en Tamara’s hartverwarmende enthousiasme leiden tot een transformatie van een teruggetrokken naar een spontanere meid die de leuke kanten van het leven ontdekt.
– Caroline
Wendy
Tamara, top!
Mijn zonen William en Lucas zijn al enkele jaren in begeleiding bij Tamara, zowel individueel als in groepsverband. Beiden hebben een vorm van autisme (PDD-NOS en Asperger), met Lucas ook nog ADHD. Haar professionele begeleiding heeft de broers, die voorheen moeilijk met elkaar overweg konden, nu beter laten samenwerken en communiceren. Tamara’s inzet is fantastisch!
– Wendy
Amaya
Een droom die realiteit werd
Onze dochter zit nu al 3 jaar bij Tamara. Het verschil is enorm. Tamara werkt in “real time” met de moeilijkheden / mogelijkheden van de kinderen. Dit betekent dat hetgeen de kinderen kunnen bereiken geen grens heeft. Het einddoel dat we hebben, is dat onze dochter kan genieten van wie zij is, vertrouwen in zichzelf heeft en de wereld om haar heen beter kan begrijpen en accepteren. Ja, ik weet dat dit een droom is voor elke ouder, maar met Tamara voel ik dat de droom geen droom meer is, maar een realiteit zal zijn.
– Amaya
Judith
Van “alles mislukt” naar “alles lukt”
Onze zoon Stijn, 11 jaar, met ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme, wordt fantastisch begeleid door Tamara. Als zijn voormalige juf hadden wij al kennis mogen maken met haar gave voor kinderen. Ze benut zijn uitdagingen als kansen en heeft in korte tijd indrukwekkende vooruitgang geboekt. Haar aanpak geeft ons hoop voor Stijns toekomst, waarin zijn gevoel van falen ongetwijfeld zal veranderen in “Alles is gelukt aan mij!”
– Judith
Yvonne
Tamara is geweldig!
Onze zoon van 10, voorheen begeleid door Tamara op school, bloeit op onder haar bijzondere gaven voor kinderen, waarbij ze snel de behoeften en zwakke punten begrijpt, en met duidelijke, rechtvaardige begeleiding heeft ze hem met PDD-NOS sterker gemaakt, resulterend in meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden.
– Yvonne
previous arrow
next arrow