Aanbod

Binnen So Vie is er de afgelopen tien jaar aandacht besteed aan het schrijven van een methode waarvan de inhoud gebaseerd is op onderzoek dat in de praktijk met en door kinderen heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd. Deze methode biedt de kinderen bij So Vie de mogelijkheid om op verschillende manieren geconfronteerd te zijn met de ontwikkelingsgebieden van het leven. Vanuit de meervoudige intelligentie is gekeken naar hoe kinderen kunnen oefenen met gedrag en wat zij nodig hebben om vaardigheden en kennis te automatiseren en de transfer te kunnen maken naar het eigen leven. Met het aanbod wordt in de alledaagse gang van zaken en in situaties in de praktijk geoefend, waardoor het mogelijk is voor de kinderen om van beschrijvingswaarden die worden aangeboden, eigen ervaringswaarden te maken. 

Om een zo optimaal mogelijk aanbod te hebben en zo divers mogelijk invloed te kunnen realiseren, werkt So Vie met een combinatie aan begeleidingsvormen. De individuele begeleiding in het gezin en gericht op het individu geeft de ruimte om passend en persoonsgebonden aan te bieden en de groepsbegeleiding of dagbesteding en kort verblijf biedt de plek en de tijd om het ondersteund en veilig uit te proberen en te oefenen. Zowel dagbesteding als kort verblijf wordt aangeboden om enerzijds kinderen de kans te geven op zichzelf aangewezen te zijn en daarmee de eigen persoon ruimte te geven om te ontwikkelen en om ergens bij te horen en vriendschappen te ervaren, anderzijds om het gezin de mogelijkheid te bieden op te laden en met overtuiging verder te kunnen werken aan een gezond en fijn samenzijn.