Home

Een beetje hulp vragen is niet erg. Het is dapper en het kan zorgen voor dat stukje uitzicht dat nodig is om positieve verwachtingen te kunnen blijven hebben en om te kunnen blijven geloven in uw kind en in uzelf als ouder. Moed kunnen hebben en samen blijven zoeken naar mogelijkheden hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt of misschien zelfs is. Vooral dan laten kleine mensen grote wonderen zien. Want wat nou als de hele omgeving laat merken en aangeeft dat je niet presteert of doet zoals het ‘hoort?’ Waar blijft dan het kunnen geloven in jezelf of het vertrouwen en verwachtingen kunnen hebben van jezelf als kind? Het is belangrijk voor een gezin positief te kunnen blijven kijken naar de toekomst. So Vie kijkt graag met u mee!

So Vie is er voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar en hun ouder(s). So Vie is gespecialiseerd in de begeleiding aan en voor het kind met een stoornis in het autisme spectrum en het kind met gedragsproblemen en/of een gedragsstoornis.

De begeleiding die wordt aangeboden is gericht op het bevorderen, compenseren en/of behouden van vaardigheden om de zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten, te waarborgen en/of te kunnen stabiliseren:

  • Individuele begeleiding individu
  • Individuele begeleiding gezin
  • Groepsbegeleiding – dagbesteding
  • Kort verblijf

Wanneer u behoefte heeft aan een pedagogisch klankbord of hulp wenst bij het begeleiden van uw kinderen, is So Vie waar u terecht kunt. U kunt de hulp bij So Vie via de gemeente aanvragen of vanuit een PGB-budget bekostigen. So Vie is vanaf 1 januari 2015 zorgverlener van de gemeente Regio Gooi en Vechtstreek. U kunt bij So Vie ook geholpen worden bij het aanvragen van zorg.

U bent altijd welkom contact op te nemen om het één en ander toegelicht te krijgen en/of te bespreken.